Call Center : 088-892-2666
Line OA : @Theritzclinic
Open hours : 10:00 – 20:00

Ulthera SPT

- By Dr. Ritz
Ulthera SPT นวัตกรรมยกกระชับเพื่อใบหน้าที่ดูเรียวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

ปัญหาผิวหย่อนคล้อยถือเป็นข้อกังวลใจของใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะการหย่อนคล้อยที่ผิวหน้าซึ่งหลายคนมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตเลย เพราะทําให้ขาดความมั่นใจ และนวัตกรรม Ulthera SPT เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างตอบโจทย์ เนื่องจากสามารถเข้ามาช่วยยกกระชับหน้า ปรับหน้าให้เรียว แก้ปัญหาความหย่อนคล้อยได้อย่างตรงจุด แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกับ Ulthera SPT เรามาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีนี้กันเลย

Ulthera SPT คืออะไร

เทคโนโลยีUlthera SPT เป็นนวัตกรรมยกกระชับผิวและริ้วรอย ริ้ โดยจะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นเครื่องยกกระชับหน้าเข้าช่วย ซึ่งเครื่องมือยกกระชับผิวนี้จะสามารถกําหนดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษาให้เหมาะสมกับลักษณะผิวและปัญหาความหย่อนคล้อยบนใบหน้าของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันได้ การนําเทคโนโลยีเครื่องมือยกกระชับผิวเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเช่นนี้จัดเป็นวิธีการรักษาที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผลลัพธ์การรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ สําหรับอักษรย่อ SPT นั้นเป็นตัวย่อของขั้นตอนกระบวนการรักษาด้วยเทคโนโลยีนี้อันประกอบไปด้วย

  • • S – See: เป็นขั้นตอนการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหา เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นปัญหาบนใบหน้าได้อย่างละเอียดและชัดเจน โดยแพทย์จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า MFU-V (Microfocus Ultrasound with Visualization) เป็นการส่งผ่านคลื่นอัลตราซาวด์พลังงานสูง ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงลึกเข้าไปที่ชั้นผิว SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System) คือชั้นผิวที่แพทย์ศัลยกรรมใช้ในการผ่าตัดเพื่อยกกระชับใบหน้าแบบเจาะจงเฉพาะได้ โดยแพทย์จะสามารถมองเห็นชั้นผิวภายในได้ผ่านจอมอนิเตอร์ของตัวเครื่องที่จะแสดงผลแบบ Real Time ทําให้แพทย์สามารถตรวจสอบวินิจฉัยปัญหาความหย่อนคล้อยของคนไข้ได้อย่างแม่นยําและ
   ละเอียดในทุกชั้นผิว
  • • P- Plan: เป็นขั้นตอนวางแผนและเลือกเทคนิคการรักษา เมื่อแพทย์สามารถมองเห็นชั้นผิวที่อยู่ลึกเข้าไปได้แบบ Real Time ก็ช่วยให้แพทย์วิเคราะห์ถึงปัญหาได้อย่างละเอียด ทําให้แพทย์สามารถวางแผนและเลือกเทคนิคการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาของคนไข้แต่ละรายได้
  • • T- Treat: เป็นขั้นตอนการรักษา เมื่อแพทย์สามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาของคนไข้ได้แล้ว ก็จะทําการเลือกเทคนิคการยิงยกกระชับหน้าให้เหมาะสมกับปัญหาของคนไข้รายนั้นๆ เพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างแม่นยําและตรงจุดมากที่สุด ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะตรงกับความต้องการซึ่งขั้นตอนการยิงยกกระชับนั้นจะเจ็บเพียงเล็กน้อยและไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียง
Ulthera SPT มีหลักการทํางานอย่างไรบ้าง

Ulthera SPT จะมีหลักการทํางานโดยอาศัยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยยกกระชับผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิว โดยแพทย์ผู้รักษาจะใช้เครื่องยกกระชับหน้าทําการยิงคลื่นเสียงความถี่สูง(High Intensity Focused Ultrasound) ที่มีลักษณะเป็นจุดพลังงานขนาดเล็ก เรียงกันเป็นเส้นตรงเหมือนจุดไข่ปลาขนาดประมาณ 1 mm ไปที่ชั้นผิว เพื่อให้ภายในชั้นผิวเกิดความร้อนประมาณ 60-70°C การยิงคลื่นเสียงความถี่สูงนี้จะยิงลึกเข้าไปถึงชั้นผิว SMAS ซึ่งจะทําให้ผิวที่หย่อนคล้อยเกิดการหดตัวและยกกระชับขึ้น นอกจากจะช่วยให้ผิวกระชับขึ้นแล้ว คลื่นเสียงความถี่สูงที่ยิงเข้าไปที่ชั้นผิวนี้ยังสามารถเข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน อีลาสตินภายในชั้นผิวได้ด้วย จึงช่วยให้ความหย่อนคล้อยและริ้วรอยบนผิวหน้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ริ้ นับว่าเป็นการนําเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยยกกระชับใบหน้า ช่วยให้ผู้มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดอย่างไรก็ดีหัวยิงของเครื่อง Ulthera SPT นั้นจะมีระดับในการลงลึกในชั้นผิวแตกต่างกันไป การมีหัวยิงให้เลือกใช้หลายระดับความลึกนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยของผิว เพราะแต่ละคนก็จะมีปัญหาหย่อนคล้อยที่ชั้นผิวแต่ละชั้นแตกต่างกันไป เมื่อมีหัวยิงหลายระดับจึงทําให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างครอบคลุม โดยหัวยิงจะมีขนาดความลึกให้เลือกดังน

  • • หัวยิงลึก 1.5 mm: หัวยิงขนาดนี้จะเหมาะกับการลดริ้วรอย ริ้ ที่ผิวชั้นบน ลดความหย่อนคล้อยในชั้นหนังกําพร้าและชั้นหนังแท้
  • • หัวยิงลึก 3.0 mm: หัวยิงขนาดนี้จะเหมาะกับการใช้เพื่อกระชับชั้นไขมัน ลดความหย่อนคล้อยของผิวและการกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นผิว
  • • หัวยิงลึก 4.5 mm: หัวยิงขนาดนี้จะเหมาะกับการใช้ยิงชั้นผิว SMAS เพื่อแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยในชั้นผิวที่อยู่ลึกเข้าไป
Ulthera SPT ดีกว่า Ulthera แบบเดิมอย่างไร

เทคโนโลยียกกระชับใบหน้าแบบ Ulthera มีการใช้งานมาสักระยะใหญ่ ๆ แล้ว ต่อมาก็ได้มีการพัฒนามาเป็นลําดับจนมาถึงเทคโนโลยีUlthera SPT ในปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Ulthera แบบเดิมกับ SPT ก็มีดังนี้

Ulthera แบบเดิม
เป็นเทคนิคการยิงคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปที่ชั้นผิว เพื่อแก้ปัญหาความหย่อนคล้อย ยกกระชับผิวและริ้วรอยเช่นกัน แต่ในรูปแบบนี้แพทย์จะใช้การวิเคราะห์และประเมินปัญหาของคนไข้แบบกว้าง ๆ ทําให้การยิงเพื่อยกกระชับนั้นเป็นไปแบบไม่เฉพาะเจาะจง เน้นการยิงเพื่อให้ครอบคลุมทั่วใบหน้า ทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะจุดได้

Ulthera SPT
สําหรับเทคนิคแบบ SPT จะแตกต่างกันออกไป เพราะด้วยความสามารถของเทคโนโลยีที่มากขึ้น ทําให้แพทย์สามารถตรวจสอบวินิจฉัยปัญหาความหย่อนคล้อยของคนไข้ผ่านจอมอนิเตอร์ของตัวเครื่องได้อย่างละเอียดมากขึ้น แพทย์จึงสามารถที่จะทราบถึงปัญหาสาเหตุที่แท้จริงของการหย่อนคล้อยได้ทําให้ออกแบบการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถที่จะโฟกัสเฉพาะจุดที่เป็นปัญหาได้ ไม่ต้องยิงแบบกว้าง ๆ อีกต่อไป เมื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ก็ทําให้ผลลัพธ์ที่ได้จึงดีกว่าในรูปแบบเดิมนอกจากเทคนิคแบบ SPT จะพัฒนาขึ้นและให้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่า Ulthera แบบเดิมแล้วหากจะสรุปถึงภาพรวมจุดเด่นของเทคนิคแบบ SPT ก็สามารถสรุปได้ว่า

  • แก้ปัญหาความหย่อนคล้อยและยกกระชับผิวได้อย่างแม่นยํา และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
  • สามารถแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยที่เกิดขึ้นภายในชั้นผิวที่อยู่ลึกได้
  • เจ็บน้อย ไม่มีแผล ไม่บวม ไม่เสี่ยงเหมือนการผ่าตัด และไม่ต้องพักฟื้น
  • เห็นผลลัพธ์ทันที 20-30% หลังทํา
Ulthera SPT สามารถทําในบริเวณใดบนใบหน้าได้บ้าง
  • • กรอบหน้า: ช่วยปรับรูปหน้าให้ดูเรียวสวย มีกรอบหน้าที่ชัดขึ้น
  • • ผิวหน้า แก้ม: ช่วยยกกระชับหน้า เป็นการยกแก้มที่หย่อนคล้อยให้กระชับขึ้น
  • • ร่องแก้ม ร่องมุมปาก: ช่วยลดริ้วรอยที่ร่องแก้มและร่องบริเวณมุมปาก
  • • คิ้ว หางตา: ช่วยยกคิ้ว ยกหางตา เป็นการแก้ปัญหาหนังตาตก
  • • รอบดวงตา ใต้ตา: ช่วยลดริ้วรอยรอบดวงตา และช่วยลดถุงใต้ตาได้
  • • คาง ลําคอ: ช่วยเก็บคางสองชั้น ลดเหนียง และช่วยกระชับผิวบริเวณลําคอ
Ulthera SPT เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาแบบใดบ้าง

Ulthera SPT เหมาะผู้ที่เริ่มมีเริ่มปัญหาความหย่อนคล้อยและริ้วรอย ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูและคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิว รวมถึงผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้

ผู้ที่เริ่มมีริ้วรอยปานกลาง หรือเริ่มพบปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อยและต้องการยกกระชับหน้า

ผู้ที่มีปัญหากรอบหน้าไม่ชัด ต้องการยกกรอบหน้าให้ชัดขึ้น และผู้ที่ต้องการปรับรูปหน้าให้เรียว

ผู้ที่มีปัญหาริ้วรอยร่องแก้ม ริ้ แก้มหย่อนคล้อย มีร่องมุมปากทําให้ดูแก่ก่อนวัย

ผู้ที่มีปัญหาคิ้วตก หางตาตก มีริ้วรอยเล็ก ๆ รอบดวงตา มีถุงใต้ตา

ผู้ที่มีปัญหาคางสองชั้น มีเหนียงลําคอย่น และต้องการให้ส่วนต่าง ๆ นี้ดูกระชับขึ้น

ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูผิวให้กระชับเรียบเนียน และต้องการให้รูขุมขนเล็กลง

เจาะลึก Ulthera SPT ต่างจาก Thermage FLX และ Ultraformer MPT อย่างไร

การยกกระชับผิวหน้าเพื่อแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยนั้นมีอยู่ด้วยการหลายเทคนิค ซึ่งแต่ละเทคนิคก็จะมีการใช้เครื่องมือยกกระชับที่แตกต่างกันไป โดยเครื่องยกกระชับหน้าแต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ดังนี้

1. Ulthera SPT
  • • เทคโนโลยีพลังงานคลื่นที่ใช้: MFU-V (Microfocus Ultrasound with Visualization)
  • • ความลึกลงสู่ชั้นผิวของพลังงาน: สามารถปล่อยพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูงลงสู่ชั้นผิว SMAS อันเป็นชั้นผิวที่แพทย์ศัลยกรรมใช้ในการผ่าตัดได้
  • • คุณสมบัติเด่น: ด้วยเครื่องจะมีจอมอนิเตอร์แสดงผล ทําให้แพทย์มองเห็นถึงชั้นผิวที่อยู่ลึกเข้าไปซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถยิงพลังงานลงไปในแต่ละจุดได้อย่างถูกต้องแม่นยํา จึงทําให้การยกกระชับใบหน้า ลดความหย่อนคล้อย ลดริ้วรอย และการทําให้กรอบหน้าดูชัดขึ้นได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นผิวด้วย
  • • เหมาะกับใคร: เหมาะกับผู้ที่ต้องการยกกระชับผิว มีปัญหาแก้มหย่อนคล้อย และปัญหาคิ้วตกหรือหางตาตก
  • ระยะเวลาของผลลัพธ์ที่คงอยู่: 1 ปี
2. Thermage FLX
  • • เทคโนโลยีพลังงานคลื่นที่ใช้: Monopolar RF (คลื่นวิทยุความถี่สูง)
  • • ความลึกลงสู่ชั้นผิวของพลังงาน: สามารถปล่อยพลังงานเป็นวงกว้างลงลึกถึงชั้นหนังแท้ (Dermis) และชั้นไขมันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous)
  • • คุณสมบัติเด่น: เป็นการยกกระชับใบหน้าพร้อมสลายไขมัน ลดริ้วรอยบนใบหน้าและปรับหน้าให้เรียวกระชับ ทําให้ผิวหน้าดูมีความแน่นกระชับขึ้น
  • • เหมาะกับใคร: เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาไขมันที่แก้มและใต้คาง มีผิวใต้ตาหย่อนหรือมีถุงไขมันใต้ตารวมไปถึงผู้ที่ต้องการปรับรูปหน้าให้เล็กลง
  • ระยะเวลาของผลลัพธ์ที่คงอยู่: 1 ปี
3. Ultraformer MPT
  • • เทคโนโลยีพลังงานคลื่นที่ใช้: MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound)
  • • ความลึกลงสู่ชั้นผิวของพลังงาน: สามารถปล่อยพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูงลงสู่ชั้นผิว SMAS อันเป็นชั้นผิวที่แพทย์ศัลยกรรมใช้ในการผ่าตัดได้
  • • คุณสมบัติเด่น: เป็นการยกกระชับใบหน้าพร้อมสลายไขมัน ทําให้กรอบหน้าดูชัด และช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นผิวบํารุงผิว
  • • เหมาะกับใคร: เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าและลําคอมีความหย่อนคล้อย กรอบหน้าไม่ชัด มีไขมันบริเวณแก้มและคาง
  • ระยะเวลาของผลลัพธ์ที่คงอยู่: 6-8 เดือน
อายุเท่าไหร่ถึงเหมาะที่จะทํา Ulthera SPT

มีงานวิจัยชี้ว่า คนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปจะเริ่มพบปัญหาการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย (Aging Process) ทําให้บางคนเริ่มพบปัญหาความหย่อนคล้อยบนใบหน้า และเริ่มมีริ้วรอยเกิดขึ้นบนใบหน้า ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปที่เริ่มมีปัญหาริ้วรอยและความหย่อนคล้อยเป็นกลุ่มที่เหมาะต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยเทคโนโลยีUlthera SPT แล้วนั่นเอง

ก่อนทํา Ulthera SPT ต้องเตรียมตัวอย่างไร

การยกกระชับด้วยวิธี Ulthera SPT เป็นหัตถการที่ไม่ใช่การผ่าตัด จึงไม่ต้องกังวลในการทํามากนัก
การเตรียมตัวก่อนทําจึงเป็นไปอย่างสบาย ๆ โดยการเตรียมตัวจะมีคําแนะนําดังนี้

1. งดการรับประทานยากลุ่มแอสไพริน วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. ทําจิตใจให้ผ่อนคลายเบาสบาย ไม่ต้องกังวลใจ และควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการทํา

3. หากมีปัญหาผิวบาง มีโรคประจําตัว หรือเคยทําหัตถการอื่น ๆ บนใบหน้ามาก่อน ควรแจ้งแพทย์ทราบก่อน

Ulthera SPT มีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้าง

1. แพทย์จะประเมินปัญหาและลักษณะใบหน้าของคนไข้ เพื่อดูว่าเหมาะกับการใช้วิธี Ulthera SPT หรือไม่

2. เมื่อแพทย์วิเคราะห์แล้วว่าปัญหาและลักษณะใบหน้าของคนไข้สามารถทํา Ulthera SPT ได้ จึงจะวางแผนการยกกระชับปรับรูปหน้าตามสภาพผิวและปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละคน โดยแพทย์จะมีการแจ้งกับคนไข้ให้ทราบถึงจํานวน Line ที่เหมาะสมในการยิงขณะทําการรักษาเพื่อให้คนไข้เกิดความ
มั่นใจ

3. จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมผิวให้พร้อม โดยจะมีการทําความสะอาดผิวหน้า จากนั้นก็จะทําการแปะยาชาและรอประมาณ 45-60 นาทีให้ยาชาออกฤทธิ์

4. แพทย์จะดําเนินการยกกระชับโดยใช้เครื่อง Ulthera SPT ยิงคลื่นกระตุ้นเข้าไปบริเวณที่มีปัญหา โดยแพทย์จะมีการปรับระดับพลังงานให้เหมาะสมกับชั้นผิวต่าง ๆ โดยขั้นตอนนี้คนไข้จะรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และระยะเวลาการทําจะอยู่ที่ 45-60 นาที

5. หลังการทําคนไข้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าได้ทันที

การปฏิบัติตัวหลังทํา Ulthera SPT

1. ในช่วง 4-5 วันแรกภายหลังทํา Ulthera SPT ให้คนไข้หลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดด และควรงดกิจกรรมที่ทําให้ผิวหน้าต้องสัมผัสกับความร้อน อย่างการสตรีมและซาวน่า

2. ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัด

3. กรณีที่มีอาการบวมแดง คนไข้สามารถประคบเย็นเพื่อลดอาการได้

4. กรณีที่มีอาการบวมบริเวณที่ทํา ให้คนไข้นอนหมอนสูงเพื่อลดอาการบวม โดยปกติอาการบวมจะหายภายใน 2-3 วัน

สรุปได้ว่านวัตกรรม Ulthera SPT ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีในการแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยและริ้วรอยบนใบหน้า เพราะเทคโนโลยีนี้ช่วยยกกระชับผิวได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ทําให้ไม่ต้องเสี่ยงและไม่ต้องเสียเวลาพักฟื้น เหมาะกับผู้ที่กลัวเจ็บ กลัวการผ่าตัด จึงเป็นหัตถการที่น่าสนใจและยังช่วยให้คุณมีผิวหน้าที่กระชับขึ้นอย่างได้ผลอีกด้วย

Share

Reviews

Program

Ulthera SPT

“ผมไว้ใจ Ulthera SPT ที่เดอะริทซ์คลินิก เพราะทำให้หน้ายกกระชับ เห็นผลจริง แถมยังหน้าเด็กลงอีกด้วย ประทับใจมากๆครับ เรื่องยกกระชับต้องที่นี่เท่านั้น”
ธนภัทร กาวิละ (ฟิล์ม)

Program

Ulthera SPT

“ดรีมมาทำ Ulthera SPT ตอนแรกค่อนข้างกลัวเจ็บ แต่พอได้มาลองทำจริงๆ ไม่เจ็บอย่างที่คิด เพราะที่เดอะริทซ์คลินิกมีเทคนิคเฉพาะที่ช่วยให้เจ็บน้อยลง แถมผลลัพธ์อยู่ได้นานถึง 1 ปี ถือว่าคุ้มมากๆค่ะ”
อภิชญา พานิชตระกูล (ดรีม)

Related Services

New Thermage FLX มีบทความ
New Thermage FLX
2
Ultraformer MPT

ซื้อโปรแกรม LIFU

ลดทันที 5,000 .-

ปรึกษาฟรี
ถามหมอได้เลยครับ